Partnerské firmyJesle Mary Poppins realizují projekt, na který je poskytována finanční podpora EU.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace (Brně) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Registrační číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001746
Název projektu:Podpora provozu Jeslí Mary Poppins
Příjemce dotace:Eva Neumanová
Harmonogram projektu:1.4.2016 – 31.3.2018 (24 měsíců)
Popis projektu:podpora provozu Jeslí Mary Poppins
Adresa realizace:Srbská 1213/30, 612 00 Brno - Královo Pole


Výsledky projektu/indikátory:
Výstup 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti – cílová hodnota 13
Výstup 6 00 00 Celkový počet účastníků – cílová hodnota 15Miniškolka Mary Poppins realizuje projekt, na který je poskytována finanční podpora EU.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace (Brně) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Registrační číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001747
Název projektu:Podpora provozu Miniškolky Mary Poppins
Příjemce dotace:Eva Neumanová
Harmonogram projektu:1.4.2016 – 31.3.2018 (24 měsíců)
Popis projektu:podpora provozu Miniškolky Mary Poppins
Adresa realizace:Srbská 1213/30, 612 00 Brno - Královo Pole


Výsledky projektu/indikátory:
Výstup 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti – cílová hodnota 13
Výstup 6 00 00 Celkový počet účastníků – cílová hodnota 15