1. oddělení v Mary Poppins


large image

Oddělení pro nejmladší děti. Starají se o ně moc hodné vychovatelky.
Některé děti mají ještě pleny, které si přinášejí z domu a mohou si svoje věci ponechat ve svém boxu. Stejně tak náhradní oblečení a přezůvky.
Pro pobyt venku máme k dispozici naši vlastní vybavenou zahradu.
V 1. oddělení s dětmi zpíváme, malujeme, cvičíme a vedeme děti k samostatnosti v možnostech jejich věkové skupiny.

Režim dne v 1. oddělení

7:30 – 9:00 — příchod dětí do jesliček, hry, ranní aktivity
9:00 – 9:30 — dopolední svačina
10:00 – 11:30 — převlékání, pobyt na zahrádce (vycházka)
11:45 — oběd
12:30 – 13:00 — odchod dětí po obědě domů
13:00 – 14:30 – odpolední odpočinek
14:30 – 15:00 – odpol. Svačina
15:00 – 18:00 – hry