2. oddělení v Mary Poppins

Děti 3-6 let

Ve 2. oddělení pracuje paní učitelka Pavla Pelikánová, která se zaměřuje na hudebně-pohybovou výchovu. Hrou na klavír dětem navozuje příjemnou atmosféru. A nenásilnou formou trénuje každý den dětem paměť písničkami. Rytmizujeme a tančíme za doprovodu klavíru. Přitom děti přicházejí do kontaktu s angličtinou, a to ve formě krátkých zábavných písniček a básniček.

Kristýna Tieku Lamplotová vede děti k pohybu a uměleckému cítění. V oblasti tělesné výchovy provádíme s dětmi zdravotní cviky pro správný rozvoj všech svalových skupin. Často využíváme venkovního terénu na posilování obratnosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.

Podle našeho Vzdělávacího plánu směřujeme k dosažení kompetencí potřebných pro vstup do základní školy

Věková skupina dětí ve druhém oddělení je 3 – 6 let.

Jesle Mary Poppins

Režim dne v 2. oddělení

7:30 - 8:40 volná hra, zpěv, tanec
8:45 - 9:00 cvičení
9:00 - 9:15 svačinka
9:30 - 10:00 řízená činnost, výtvarný projev…
10:00 - 11:30 pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 12:30 děti po obědě odchází domů
13:00 - 14:30 odpolední klid, svačinka
14:30 - 17:00 hry, zájmové činnosti
Miniškolka Mary Poppins
Miniškolka Mary Poppins
Miniškolka Mary Poppins
Miniškolka Mary Poppins