Mary Poppins

Our team

Eva Neumanová
Eva Neumannová
Director

Telefon: +420 776 225 842
E-mail: neumanova.e@gmail.com

Kristýna Tieku Lamplotová
Kristýna Tieku Lamplotová
Nursery director, artist

Machařová Alice
Machařová Alice

Krejčí Libuše
Krejčí Libuše
Pelikánová
Pavla Pelikánová
Music teacher

Všetečková Hana
Všetečková Hana

Slámová Jarmila
Slámová Jarmila