2. oddělení v Mary Poppins


large image

Ve 2. oddělení pracuje paní učitelka Pavla Pelikánová se zaměřuje na hudebně-pohybovou výchovu. Každý den trénujeme pemět říkankami, rytmizujeme a tančíme za doprovodu klavíru. Přitom děti přicházejí do kontaktu s Angličtinou, a to ve formě krátkých zábavných písniček a básniček. Pracujeme i s výchovnými DVD, jako například: Baby Fit, Jóga pro děti, aerobic pro děti.V oblasti tělesné výchovy provádíme zdravotní cviky s hudbou pro správný rozvoj všech svalových skupin. Využíváme venkovního terénu na posilování obratnosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.

  • Věková skupina dětí ve druhém oddělení je 3 – 6 let.

Vedeme děti k samostatnosti a samoobsluze, dbáme na jejich hygienu.

CO NABÍZÍME

Hudební výchova - dbáme na aktivní zapojování dětí a používání jednoduchých hud. nástrojků. Zpěv by měl dítě provázet prakticky celým dnem.

Výtvarné činnosti – kreslení různými pastely, vodovkami, používání nejrůznějších materiálů. Skládání papíru, stříhání, koláže, lepení…

Rozvoj intelektu - práce s knihou,pracovní listy, návštěvy muzea, planetária, jazyková průprava,jednoduché dramatické etudy, maňásek

Práce na PC – výukové programy pro předškolní děti

Angličtina – nenucenou formou her a písní

Hra na flétnu - paní učitelka Pelikánová vyučuje hru na flétnu přímo ve školce

Keramika - v rámci školkových výtvarných aktivit

Školka v přírodě - podle zájmu nejstarší děti v letních měsících vyjíždí na týden mimo město

Každý měsíc nějaká kulturní akce – divadlo Radost, Polárka, Planetárium, tech. museum, Fun Park Dobrák

Zapojujeme se do soutěže SAKO – sběr víček od pet lahví

Narozeninové oslavy - samozřejmě s dětmi slavíme jejich důležité okamžiky

V DOBĚ MASOPUSTU PŘIPRAVUJEME DĚTEM KARNEVAL

VE ŠKOLCE MÁME VLASTNÍ AKVÁRIUM O KTERÉ SE STARÁME!

KAŽDOROČNE V KVĚTNU VYRÁŽÍME I S MAMINKAMI DO ITÁLIE

Vedeme děti k ohleduplnosti a učíme je nebýt lhostejnými ke svému okolí

PRAVIDELNĚ PŘIPRAVUJEME BESÍDKY PRO RODIČE, ABYCHOM SE POCHLUBILI CO UŽ VŠECHNO UMÍME