Pracovní tým v Mary Poppins

Eva Neumanová
ředitelka

Kristýna Tieku Lamplotová
ředitelka jeslí, výtvarnice

Jarmila Slámová

Pavla Pelikánová
učitelka hudby

Libuše Krejčí